Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg
www.blinkschool.nl
T: 0345523698
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Nieuw leren/natuurlijk leren/competentiegericht leren
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
29YD | 00

Basisonderwijs

Onvoldoende

De kwaliteit van het onderwijs op Blink basisonderwijs in Culemborg is onvoldoende.
Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stichting Trinamiek, stichting v kath, opb en alg-bijz primair en voortgezet ond.

Toezichthistorie