Jan van Riebeeckstraat 9
4105 BA Culemborg
www.blinkschool.nl
T: 0345523698
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Nieuw leren/natuurlijk leren/competentiegericht leren
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
29YD | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Blink basisonderwijs in Culemborg is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie