Prins Bernhardstraat 11
9402 AR Assen
www.vgponn.nl
T: 0592340155
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Gereformeerd vrijgemaakt
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
03HR | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Gereformeerde basisschool De Cirkel in Assen is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie