Mariendaal 11
1025 BT Amsterdam
www.bienkorf.nl
T: 0206367067
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Jenaplan
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
07TK | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool De Biënkorf in Amsterdam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie