Stuurboordlaan 1
9934 JN Delfzijl
www.gbshetbaken.nl
T: 0596612722
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Gereformeerd vrijgemaakt
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
06EN | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op g.b.s. Het Baken in Delfzijl is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie