Distelvink 107
7827 DD Emmen
www.hetankeremmen.nl
T: 0591630597
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Jenaplan
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
06KW | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Het Anker in Emmen is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie