Revaleiland 1B
1014 ZG Amsterdam
www.despaarndammerhout.nl
T: 0206829114
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
20XT | 00

Basisonderwijs

Voldoende

De kwaliteit van het onderwijs op Openbare Daltonbasisschool De Spaarndammerhout in Amsterdam is voldoende.
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Amsterdam-West Binnen de Ring stg. v. Openb. Primair Onderw..

Toezichthistorie