Prins Bernhardstraat 3
9965 RA Leens
www.gbsdehandpalm.nl
T: 0595572070
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Gereformeerd vrijgemaakt
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
07KK | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Geref.b.s. De Handpalm in Leens is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie