Adriaan Goekooplaan 13
2517 JX 's-Gravenhage
www.nutsschoolzorgvliet.nl
T: 0703557920
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
19VL | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op de nutsbasisschool Zorgvliet in 's-Gravenhage is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie