Rijnlandstraat 159
2265 WB Leidschendam
www.dezonnewijzer.nl
T: 0703274119
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
08VR | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op P.C. Basisschool De Zonnewijzer in Leidschendam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie