BP 6613
Kigali
T: 002508535837
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
28PY | 00

Basisonderwijs buitenland

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op NTC Kigali 'Het Nest' te Rwanda is voldoende.
Dit is een Nederlandse school in het buitenland die is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van vier jaar geen verder toezicht plaats.

Toezichthistorie