Tupolevlaan 103
1119 PA Schiphol-Rijk
www.desterrenboom.nl
T: 0182341720
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
03FJ | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op OBS De Sterrenboom in Schiphol-Rijk is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie