Jacob Catsstraat 1
8023 AE Zwolle
www.emmadaltonschool.nl
T: 0384533767
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Dalton
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
13CH | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Chr. Daltonschool Koningin Emma in Zwolle is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie