Notweg 36
1068 LL Amsterdam
www.ikc-hettalent.nl
T: 0206190094
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
13PR | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool Prof.dr.H.Kraemer in Amsterdam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie