Willem van Rijswijckstr 13
2282 HA Rijswijk Zh
www.kcsnijders.nl
T: 0703077867
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
13RY | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op de J.H. Snijdersschool in Rijswijk Zh is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie