Sint-Hubertpad 6
1066 HN Amsterdam
www.zevensprong-amsterdam.nl
T: 0204081571
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Jenaplan
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
23FB | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Jenaplan basisschool De Zevensprong in Amsterdam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie