Gibraltarstraat 61
1055 NK Amsterdam
www.boomgaardschool.nl
T: 0206822270
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
16AD | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool De Boomgaard in Amsterdam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie