Jacob Geelstraat 48
1065 VT Amsterdam
www.huibersschool.nl
T: 0206152697
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
17BB | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op Basisschool Bisschop Huibers in Amsterdam is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie