Pieter Langendijkstraat 81
2533 TG 's-Gravenhage
www.oosterleeschool.nl
T: 0703801534
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
17TY | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op P. Oosterleeschool in 's-Gravenhage is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie