Prinses Margrietlaan 7
3632 EA Loenen aan de Vecht
www.ludgerusschool.nl
T: 0294237591
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Pedagogische richting
Pedagogische richting
De opvatting van een school of opleiding over de ontwikkeling van kinderen, die wordt gebruikt bij het inrichten van haar onderwijs.
Regulier
Brin-nummer
Registratienummer van de instelling
03YM | 00

Basisonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs op rkbs 'St. Ludgerus' in Loenen aan de Vecht is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie