Hoflaan 10A
1217 EA Hilversum
www.swvunita.nl
T: 0356215835

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door 30 besturen

  • - 27 basisonderwijs
  • - 4 speciaal onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen. Inspectierapporten staan hieronder als ze beschikbaar zijn.

Toezichthistorie

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit samenwerkingsverband.

Basisonderwijs

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs, 1081 JA Amsterdam
CORDEO, 3833 AG Leusden
Christelijk Instituut 'Groen van Prinsterer', 1217 HX Hilversum
De Bussumse Montessorischoolvereniging, 1401 BC Bussum
Godelinde Schoolvereniging, 1217 CN Hilversum
Hilversumse Schoolvereniging, 1213 BM Hilversum
Schoolvereniging De Flevoschool, 1272 BX Huizen
Stg. Interconf. (PC/RK) B.ond. Naarden, 1411 BN Naarden
Stichting 'Florente', 1111 PX Diemen
Stichting Alberdingk Thijm Scholen, 1213 AL Hilversum
Stichting Algemeen Bijzonder Basisonderwijs 't Gooi, 1401 SP Bussum
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek, 1272 RR Huizen
Stichting Elan, 1217 EA Hilversum
Stichting Hilversumse Montessori Scholen, 1215 KN Hilversum
Stichting Kathol. Onderw. Bussum e.o., 1404 HS Bussum
Stichting Katholiek Basisonderwijs De Hoeksteen, 1402 EK Bussum
Stichting Katholiek Montessori Onderwijs Bussum, 1401 CS Bussum
Stichting Noor, 1065 JE Amsterdam
Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum, 1217 JC Hilversum
Stichting Proceon, 1213 AP Hilversum
Stichting Rooms Kathol. Onderw. Naarden, 1412 AG Naarden
Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen, 1277 AV Huizen
Stichting Scholen van het Rozenkruis, 1222 SX Hilversum
Stichting Vrije School Michael, 1403 GD Bussum
Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus', 1271 SR Huizen
Vereniging De Gooische School, 1251 GV Laren Nh
Vereniging voor Buitengewoon Speciaal Onderwijs School Vereniging Gooiland, 1405 JB Bussum

Speciaal onderwijs

De Kleine Prins, Stichting v. speciaal onderwijs/voorzien., 3721 BC Bilthoven
Stichting Elan, 1217 EA Hilversum
Stichting J.H. Donnerschool, 3794 NA De Glind
Stichting Mozarthof, 1217 CM Hilversum