Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden
T: 0582948937

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door 48 besturen

  • - 45 basisonderwijs
  • - 4 speciaal onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen. Inspectierapporten staan hieronder als ze beschikbaar zijn.

Toezichthistorie

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit samenwerkingsverband.

Basisonderwijs

Bestuurscommissie Master Frankeskoalle, 9264 TB Earnewald
Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Ameland, 9162 EA Ballum
Bisschop Möller Stichting, 8921 VX Leeuwarden
Christ. Ver. voor Primair Onderwijs op Terschelling, 8896 KK Hoorn Terschelling
Elan Onderwijsgroep, 9051 BS Stiens
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Terschelling, 8881 EB West-Terschelling
Leeuwarder Schoolvereniging, 8917 EN Leeuwarden
MEILÂN, Stg voor Christelijk Basis Onderwijs in Heerenveen en De Fryske Marren, 8501 NC Joure
St. Samenw.best. prim. onderw. 'Gearhing', 8701 PZ Bolsward
St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis, 8451 CN Oudeschoot
Stg Samenwerkingsschool Yn de Mande, 9166 RB Schiermonnikoog
Stg. Prot.-Chr. Basis Onderw. Smallingerland en omstreken, 9204 WB Drachten
Stg. voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs Nije Gaast, 8561 BC Balk
Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden, 8913 CZ Leeuwarden
Stichting ARLANTA, 9101 BA Dokkum
Stichting Catent, 8024 HA Zwolle
Stichting Comprix, 8471 JC Wolvega
Stichting De Buitenkans, 8446 MD Heerenveen
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs, 8435 WN Donkerbroek
Stichting Matthijsje, 8388 NA Oosterstreek
Stichting Noventa Onderwijs, 9285 KK Buitenpost
Stichting Odyssee 'Van Waterpoort tot Wad', 8601 ZD Sneek
Stichting Onderwijsgroep Primus, 8451 CN Oudeschoot
Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland, 8802 RX Franeker
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore, 9204 WB Drachten
Stichting PCBO Leeuwarden en omstreken, 8921 AK Leeuwarden
Stichting ROOBOL, 9285 SN Buitenpost
Stichting Vrijescholen Athena, 7411 PD Deventer
Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden, 8759 LE Exmorra
Stichting voor Christelijk Spec. Basisonderwijs Sneek eo, 8608 CX Sneek
Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs te Leeuwarden, 8918 CT Leeuwarden
Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Tytsjerkste, 9261 VG Eastermar
Ver v. Pr.-Christ. Bas.onderw. te Bakkeveen, 9243 SJ Bakkeveen
Ver. Bev. vh Chr. Nat. onderw. te Hollum, 9161 BX Hollum
Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs te Anjum, 9133 MV Anjum
Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel, 9172 NJ Ferwert
Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Nij Beets, 9245 HK Nij Beets
Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Ureterp, 9247 AA Ureterp
Ver. voor P.C. Basisonderwijs, 'Rehoboth' te Frieschepalen e, 9249 MC Frieschepalen
Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs te Gorredijk en Omstreken, 8401 RE Gorredijk
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in Noardwest Fryslân, 8801 LJ Franeker
Vereniging voor G.P.O. in Noord Nederland NoorderBasis, 9804 TG Noordhorn
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel, 9101 BA Dokkum
Vereniging voor Protestants- Chr. B.o. te Morra-Lioessens, 9134 NX Lioessens
stichting Palludara, 8651 CV IJlst

Speciaal onderwijs