Rector Hellemonsstraat 1B
4702 RG Roosendaal
T: 0165330966

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door 9 besturen

  • - 7 basisonderwijs
  • - 3 speciaal onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen. Inspectierapporten staan hieronder als ze beschikbaar zijn.

Toezichthistorie

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit samenwerkingsverband.

Basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Stichting 'Het Driespan', 4873 AZ Etten-Leur
Stichting Kath. Prim. Onderw. Roosendaal, 4702 RG Roosendaal
Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal, 4707 CC Roosendaal