Lammenschansweg 130d
2321 JX Leiden
www.pporegioleiden.nl
T: 0715351710

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door 28 besturen

  • - 26 basisonderwijs
  • - 3 speciaal onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen. Inspectierapporten staan hieronder als ze beschikbaar zijn.

Toezichthistorie

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit samenwerkingsverband.

Basisonderwijs

Eerste Leidse Schoolvereniging, 2332 AX Leiden
LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN), 2401 LL Alphen aan den Rijn
Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, 2343 BK Oegstgeest
Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten, 2254 AG Voorschoten
St. Samenwerkende Basisscholen Alkemade, 2377 BT Oude Wetering
Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp, 2353 PL Leiderdorp
Stg. r.-k., Algemeen Bijz. en Openb. Primair Ond. PANTA RHEI, 2266 JZ Leidschendam
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, 2334 CZ Leiden
Stichting Islamitische Basisscholen, 2332 JR Leiden
Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, 2241 KR Wassenaar
Stichting Katholiek en Openbaar Onderwijs Noord Hofland, 2253 VX Voorschoten
Stichting Katholieke Scholen Oegstgeest, 2343 SR Oegstgeest
Stichting Kievietschool, 2244 AD Wassenaar
Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland, 2402 HB Alphen aan den Rijn
Stichting Nutsschool Voorschoten, 2252 LC Voorschoten
Stichting Openb. Prim. Onderw. Wassenaar, 2244 EE Wassenaar
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, 2353 EW Leiderdorp
Stichting SBO De Vlieger, 2334 EZ Leiden
Stichting Voorschotense Openbare School, 2251 ZM Voorschoten
Stichting Vrije Scholen Rijnstreek, 2316 HA Leiden
Ver. Inst.houd. & Best. School voor CBO, gen. Hofdijckschool, 2341 SE Oegstgeest
Ver. tot Instandh. en Best. vd Joris de Witteschool, 2343 BK Oegstgeest
Ver. v. Prot.-Chr. Onderwijs, 2242 ES Wassenaar
Vereniging Montessorischool Wassenaar, 2242 GW Wassenaar
Vereniging Nutsschool Wassenaar, 2242 CA Wassenaar
Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs, 2311 GM Leiden

Speciaal onderwijs