Lage Woerd 2
2671 AD Naaldwijk
T: 0174628069

Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging ISW Lage Woerd in Naaldwijk, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie