Laapersboog 5
1213 VC Hilversum
www.gooisepraktijkschool.nl
T: 0356264040
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Gooise Praktijkschool in Hilversum, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

Hieronder vindt u de actuele en historische overzichten van de onderwijsresultaten.
Download de technische toelichting onderwijsresultatenmodel 2018.

Actueel overzicht

Geen resultaten aanwezig

Historische overzichten

Geen resultaten aanwezig