Baron van Fridaghstraat 137
7731 DL Ommen
www.demaatpro.nl
T: 0529451062
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging School voor praktijkonderwijs De Maat in Ommen, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

Hieronder vindt u de actuele en historische overzichten van de onderwijsresultaten.
Download de technische toelichting onderwijsresultatenmodel 2020.

Actueel overzicht

Geen resultaten aanwezig

Historische overzichten

Geen resultaten aanwezig