Emmalaan 2
1741 CX Schagen
www.regiuscollege.nl
T: 0224297841
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Regius College Emmalaan Praktijkonderwijs in Schagen, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

Hieronder vindt u de actuele en historische overzichten van de onderwijsresultaten.
Download de technische toelichting onderwijsresultatenmodel 2018.

Actueel overzicht

Geen resultaten aanwezig

Historische overzichten

Geen resultaten aanwezig