Drie Decembersingel 40
5922 BD Venlo
www.blariacum.nl
T: 0773590200
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking RK, Alg. Bijz.
Onderwijssoort
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G)T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VMBO (G) T

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Blariacum College in Venlo, afdeling VMBO (G)T, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie