Sweelincklaan 1
2692 BA 's-Gravenzande
www.isw.info
T: 0174414400

Deze vestiging is onderdeel van een school met 6 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK
Onderwijssoort
VMBO (G)T Basistoezicht

VMBO (G) T

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging ISW Sweelincklaan in 's-Gravenzande, afdeling VMBO (G)T, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie