Kamerlingh Onnesdreef 4
2871 JN Schoonhoven
www.csgwillemdezwijger.nl
T: 0182390539
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
VMBO (G)T Zonder actueel oordeel
HAVO Voldoende
VWO Zonder actueel oordeel

VMBO (G) T

Zonder actueel oordeel

Er is recentelijk geen oordeel gegeven.
Dit komt voor als de onderwijssoort niet is meegenomen in het meest recente onderzoek naar het schoolbestuur. Niet alle scholen onder een schoolbestuur worden uitgebreid onderzocht. Het ontbreken van een recent oordeel kan ook komen doordat de onderwijssoort slechts op een beperkt aantal onderdelen is onderzocht. Het is dan niet mogelijk om een oordeel over de kwaliteit te vormen.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Stg tot Oprichting en Insth van Sch voor Chr Voortgezet Ondw te Schoonhoven.

Toezichthistorie