Oostwijkstraat 8
8331 ED Steenwijk
www.eekeringe.nl
T: 0521513527
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK
Onderwijssoort
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G)T Basistoezicht

VMBO B

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging CSG Eekeringe in Steenwijk, afdeling VMBO B, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie