Nieuwe Marnixstraat 90
2313 ES Leiden
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Stedelijk Gymnasium Socrates in Leiden, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie