Montessoriweg 55
3083 AN Rotterdam
www.avicenna-college.com
T: 0107900555
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Islamitisch
Onderwijssoort
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G)T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Avicenna College voor vwo, havo, mavo en vbo in Rotterdam, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie