Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam
www.zaam.nl
T: 0207059600

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Cygnus Gymnasium in Amsterdam, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie