Vossiuslaan 2A
1401 RT Bussum
www.gsf.nl
T: 0356933294

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Onderwijssoort
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Goois Lyceum in Bussum, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie