Gerard Doustraat 13
7944 HD Meppel
www.dingstede.nl
T: 0522700500
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
VMBO (G)T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging C.S.G.Dingstede in Meppel, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

  • 28-11-2013: Basistoezicht
  • 02-09-2013: Basistoezicht
  • 04-09-2012: Basistoezicht
  • 01-09-2011: Basistoezicht
  • 11-10-2010: Basistoezicht
  • 03-09-2009: Basistoezicht