Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam
www.ignatiusgymnasium.nl
T: 0206763868
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging St Ignatiusgymnasium in Amsterdam, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie