Grift 30
3075 SB Rotterdam
www.calvijn.nl
T: 0104190077

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
HAVO Onvoldoende
VWO Onvoldoende

VWO

Onvoldoende

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging CSG Calvijn, Vreewijk in Rotterdam, afdeling VWO, vertoont belangrijke tekortkomingen.
Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen.

Toezichthistorie