Fruinlaan 15
2313 EP Leiden
www.gymnasiumleiden.nl
T: 0715121365
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Stedelijk Gymnasium in Leiden, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie