Bezuidenhoutseweg 40
2594 AW 's-Gravenhage
www.zandvlietcollege.nl
T: 0703851902
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Zandvliet in 's-Gravenhage, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie