Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht
www.usgym.nl/
T: 0302122199
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Openbaar
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht
Predicaat Excellente School
Predicaat Excellente School
Deze school heeft het predicaat Excellente School ontvangen.

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Utrechts Stedelijk Gymnasium, openbare school voor vwo in Utrecht, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie