Drafsportlaan 22
8472 AS Wolvega
www.lindecollege.nl
T: 0561691700
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking RK, Alg. Bijz.
Onderwijssoort
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G)T Basistoezicht
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Linde College in Wolvega, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie