Drs. F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
www.scholenaanzee.nl
T: 0223540315

Deze vestiging is onderdeel van een school met 4 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz.
Onderwijssoort
HAVO Zeer zwak
VWO Zeer zwak

VWO

Zeer zwak

De kwaliteit van het onderwijs op vestiging Scholen aan Zee, locatie Lyceum aan Zee Den Helder, afdeling VWO vertoont ernstige tekortkomingen.
Dit blijkt uit een onderzoek dat wij hier uitgevoerd hebben. Omdat de basiskwaliteit zeer zwak is, intensiveren wij het toezicht.

Toezichthistorie