Drs. F. Bijlweg 6
1784 MC Den Helder
www.scholenaanzee.nl
T: 0223540315

Deze vestiging is onderdeel van een school met 4 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Samenwerking PC, RK, Alg. Bijz.
Onderwijssoort
HAVO Onvoldoende
VWO Onvoldoende

VWO

Onvoldoende

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Scholen aan Zee, locatie Lyceum aan Zee in Den Helder, afdeling VWO, vertoont belangrijke tekortkomingen.
Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen.

Toezichthistorie