Het toezicht is veranderd

Op 1 augustus 2017 is het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs veranderd. De website is daarom vernieuwd.

Dit zijn de 3 belangrijkste aanpassingen op de website

1. U ziet oordelen over kwaliteitszorg en financieel beheer bij schoolbesturen als zij zijn onderzocht vanaf 1 augustus 2017*.

2. Scholen krijgen voortaan niet altijd een eindoordeel van de inspectie. Op de toezichtkaart staat dan ‘Zonder actueel oordeel’.

3. Als scholen, afdelingen van vo-scholen en mbo-opleidingen een eindoordeel krijgen, dan kan dat eindoordeel ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ zijn.


*uitgezonderd hoger-onderwijsinstellingen