Het toezicht is veranderd

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Daarom begint en eindigt het toezicht steeds bij het bestuur.

Dit zijn de 3 belangrijkste aanpassingen op de website

1. U ziet kwaliteitsoordelen van schoolbesturen als ze beoordeeld zijn. Besturen worden ten minste eens in de 4 jaar bezocht. Zij krijgen een oordeel over de kwaliteitszorg en over het financieel beheer. Scholen krijgen voortaan niet altijd een oordeel van de inspectie. Oordelen die scholen vóór 1 augustus 2017 kregen, blijven zichtbaar totdat het bestuur is beoordeeld.

2. Dit zijn de oordelen die scholen, afdelingen en mbo-opleidingen kunnen krijgen: ’voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’. Vóór 1 augustus 2017 kregen scholen en afdelingen het oordeel ‘basistoezicht’, ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Besturen kregen geen oordeel.

3. Scholen, afdelingen van vo-scholen en mbo-opleidingen kunnen op verzoek voor de waardering ‘goed’ in aanmerking komen. Ook op onderdelen kan de waardering goed worden gegeven.

*uitgezonderd hoger-onderwijsinstellingen

Lees meer over het toezicht